English Artikel  

Hoofd Pagina Brochure Publicaties Producten
& Diensten
Over Ons Contact
René Van Someren

Van gedachte naar gedrag: Hoe ontstaat gedrag en hoe kan gedrag worden gewijzigd?

Geplaatst: 10 mei, 2017

Bron: "Van Someren, R., 2017, Thought to Behaviour (TtB): An integrative explanation of human behaviour [PDF version]. Opgehaald van http://www.vansomeren.com/books/TtB.pdf, ISBN/EAN: 9789079641116"

Gerelateerd bericht: Explaining Human Behaviour: Thought To Behaviour

Overige berichten: zie René Van Someren's Blog

Mijn meest recente publicatie over menselijk gedrag is getiteld:

Thought to Behaviour (TtB): An integrative explanation of human behaviour

(ISBN/EAN: 978-90-79641-11-6)

Dat boekje mag worden gedownload van http://www.vansomeren.com/books/TtB.pdf  en vrij worden verspreid, op voorwaarde dat het ongewijzigd blijft en dat alle overige rechten worden gerespecteerd.

Lezers worden uitgenodigd om een bedrag naar hun keuze te doneren aan hersen- en gedragsonderzoek.

Zoals de titel suggereert, is het een Engelstalig boekje waarin de theorie Thought to Behaviour (TtB) wordt voorgesteld als een algemene verklaring voor niet-instinctief, niet-reflexief menselijk gedrag. Bouwend op bestaand onderzoek, zijn de grondhypothesen van de theorie gevormd. Vervolgens zijn die hypothesen geïllustreerd door beschouwing van empirisch onderzoek.

Volgens TtB initiëren gedachteobjecten niet-instinctief, niet-reflexief menselijk gedrag. Persoonlijke interpretatie van de functie en consequenties van een gedachteobject is de eerste afgeleide van dat betreffende gedachteobject. Persoonlijke houding (attitude) ten aanzien van die persoonlijke interpretatie is de tweede afgeleide van dat betreffende gedachteobject. De meeste attitudes zijn affectief, utilistisch of assertief. Menselijk gedrag wordt uiteindelijk bepaald door de uitkomst van onderlinge beïnvloeding en concurrentie van attitudes welke iemand relevant vindt onmiddellijk voorafgaand, of tijdens handelen.

TtB dekt en ondersteunt diverse bestaande theorieën welke menselijk gedrag verklaren. TtB biedt eveneens een basis voor het classificeren van diverse interventiemethoden in verscheidene toegepaste psychologiedisciplines, zoals klinische psychologie en organisatiepsychologie.

Gedragsveranderingtechnieken kunnen zijn gericht op ieder stadium het gedragsontwikkelingsproces. Passende combinaties van technieken, aandachtspunten en toepassingsmethoden, lijken het meest succesvol te zijn. Bij gebrek aan een bewezen gedragsveranderingtechniek voor bepaalde gevallen, kan een voorgestelde 10-stapsprocedure helpen om gewenst gedrag te bewerkstelligen.

Het boekje gaat ook kort in op overeenkomsten tussen Thought to Behaviour (TtB) en Cognitive Behaviour Therapy (CBT).

TtB heeft betrekking op ieder menselijk gedrag, inclusief maatschappelijke en organisatorische kwesties. Bijvoorbeeld, TtB benadrukt het belang van attitudes in menselijk gedrag. Menselijk gedrag bepaalt organisatiegedrag. Wie de essentie van organisaties kent, kan mogelijk de attitudes van organisatieleden ten aanzien van die essentie afleiden (zie ook: Het Elementaire Model van OrganisatieProcessen (EMOP). Daarmee zou het zelfs mogelijk kunnen zijn om organisatiegedrag te kwantificeren (zie ook: Het EMQ: Kwantificeren van Organisatiegedrag. Organisatiegedrag, vertaald naar numerieke waarden, kan waardevol zijn voor het diagnosticeren van organisatiegedrag en voor het monitoren en realiseren van organisatieontwikkelingen.Kernwoorden: menselijk gedrag, Thought to Behaviour (TtB), van Gedachte naar Gedrag, gedragsverandering, gedachteobjecten, interpretatie, attitudes.

Voor meer informatie over doneren ten behoeve van hersen- & gedragsonderzoek kunt u contact opnemen met een van de onderstaande instellingen, of met andere erkende instellingen voor hersen- en gedragsonderzoek.

(De laatste in deze rij is een liefdadigheidsstichting dat zich richt op verwant onderzoek, namelijk op hersenbloeding en hersentumors. Ik heb dat aan dit lijstje toegevoegd omdat het een van mijn persoonlijke favorieten is.)
Het boekje mag worden geciteerd als:

Van Someren, R. (2017), From Thought to Behaviour (TtB): An integrative explanation of human behaviour [PDF version]. Opgehaald van http://www.vansomeren.com/books/TtB.pdf.

De persoonlijke website van dr.mr. René Van Someren: www.vansomeren.org

                    Postbus 11591, 2502 AN Den Haag, Nederland      Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com