English Artikel  

Hoofd Pagina Brochure Publicaties Producten
& Diensten
Over Ons Contact
René Van Someren

Het EMQ (Elementair Model Questionnaire): Kwantificeren van Organisatiegedrag

Geplaatst: 9 Mei, 2017


Relateerde Publicaties:
  • Thought to Behaviour (TtB): An integrative explanation of human behaviour, ISBN/EAN: 9789079641116

  • Fundamentals of Organisations, ISBN/EAN: 9789079641109

  • Aptitude and Attitude as Constraints and Enablers in Organisation Development: An Elementary Model of Organisational Processes, The Hague, Van Someren, ISBN/EAN: 9789079641086

Gerelateerde berichten: zie René Van Someren's Blog


Het EMQ (Elementair Model Questionnaire) is ontwikkeld om organisatiegedrag te kwantificeren. EMQ is gebaseerd op principes van het Elementaire Model van OrganisatieProcessen (EMOP), gecombineerd met de Theorie van Thought to Behaviour (TtB).Het onderstaande illustreert een EMQ toepassing:

Miriam is hoofddirecteur van een organisatie met ongeveer 5.000 personeelsleden. Enige tijd geleden mopperde de raad van bestuur over recente organisatorische ontwikkelingen en resultaten, waarmee zij eveneens uiting gaven aan gevoelens van aandeelhouders. Personeelsleden toonden eveneens tekenen van ontevredenheid. Zij spraken zich niet zo zeer uit over hun ontevredenheid, maar ziekteverzuim liep enorm op en meer personeelsleden dan ooit namen ontslag. Wanneer Miriam door de organisatie liep, zag zij weinig blije gezichten.

Miriam en haar team hadden alle cijfers met betrekking tot omzet, verkopen, productie, personeelsverloop, enzovoorts. Toch konden zij geen eenduidig antwoord krijgen op de vraag: "Wat is er aan de hand?". Velen van hen beweerden zelfs dat er binnen de organisatie helemaal niets bijzonders aan de hand was.

Miriam gaf opdracht voor een onafhankelijk, algemeen onderzoek van de organisatie. De onderzoekers gingen voortvarend te werk, zonder veel opschudding te veroorzaken. Hun onderzoek bevatte zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen. Zij gebruikten het EMQ (Elementair Model Questionnaire) om diverse organisatorische aspecten in cijfers te vertalen; zij onderzochten verscheidene documenten en interviewden een aantal organisatieleden.

Ongeveer een maand nadat zij hun onderzoek startten, rapporteerden de onderzoekers hun bevindingen aan Miriam en haar team. Tot verrassing van Miriam en haar team brachten die bevindingen enkele knelpunten aan het licht waarvan zij het bestaan nog niet kenden. Ook dwongen de bevindingen hen de organisatorische impact te erkennen van bepaalde zaken die zij eerder pleegden te onderschatten of te ontkennen. In bepaalde mate had het management haar aandacht verkeerd gericht; zij hadden te veel aandacht en zorg besteed aan bepaalde organisatorische aspecten, terwijl zij te weinig zorg hadden besteed aan zaken die hun aandacht nodig hadden. Het onderzoek bracht ook diverse andere aspecten aan het licht, zoals aspecten gerelateerd aan de organisatie-inrichting en personeelsmanagement.

Op verzoek van Miriam adviseerden de onderzoekers haar en haar team bij het opstellen van een plan van aanpak om de ontdekte knelpunten weg te nemen. Enige tijd nadat de organisatieveranderingen waren doorgevoerd, voerden de onderzoekers een heronderzoek uit. Vervolgens toonden zij Miriam en haar team de verschillen tussen de beide onderzoeksresultaten. Die vergelijking kwam goed overeen met de positieve terugkoppeling welke Miriam inmiddels had ontvangen van de raad van bestuur en vanuit de organisatie. Het zag er naar uit dat zij nu weer terug op de juiste koers waren.EMQ maakt het mogelijk om gegevens te verzamelen over (de houding van) organisatieleden in relatie tot primaire organisatieaspecten.

Data wordt verzameld op drie organisatieniveaus:
  1. Operationeel

  2. Middenmanagement

  3. Management / Bestuurlijk

EMQ kan worden benut om organisatiegedrag te bestuderen op
  • Macroniveau, door een volledige organisatie te bevragen;

  • Mesoniveau, per werkgroep, organisatie-eenheid, enz.;

  • Microniveau, middels het afleiden van houdingen van (anonieme) individuele organisatieleden.

Gecentraliseerde verwerking van alle officiële EMQ-gegevens, verzameld door geregistreerde EMOP-consultants, maakt het mogelijk om nieuwe EMQ-resultaten te vergelijken met EMOP-indices, welke tot stand komen uit eerder verzamelde EMQ-gegevens.

EMQ is een Internetapplicatie. Hierdoor kunnen respondenten deelnemen wanneer het hen uitkomt en waar dan ook ter wereld waar zij zich bevinden en toegang tot het Internet hebben. Gemiddeld genomen, vergt het invullen van de vragenlijst ongeveer 5 minuten tijd.

De basis EMQ kan worden uitgebreid, afhankelijk van eventuele specifieke informatiebehoeften of eisen van een deelnemende organisatie.

De numerieke gegevens die EMQ oplevert hebben meer informatiewaarde wanneer zij binnen een bepaalde context worden geplaatst, op grond van kwalitatieve data. Dergelijke gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld middels interviews en documentenanalyse.

Dr. mr. René Van Someren is een onafhankelijke onderzoeker, adviseur, opleider en auteur.

Zij persoonlijke website is: www.vansomeren.org

René Van Someren's blog

                    Postbus 11591, 2502 AN Den Haag, Nederland      Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com