English Producten & Diensten  

              

Onze hoofdactiviteiten zijn:


Onderzoek
Zowel kwalitatief als kwantitatief sociaalwetenschappelijk, gedragswetenschappelijk of rechtswetenschappelijk onderzoek, gericht op maatschappelijke, organisatorische en praktische vraagstukken.

Publicatie
Naast het publiceren van openbare onderzoeksrapporten, worden onder meer ook boeken en artikelen gepubliceerd.

Advies
Dit omvat onder meer: Beleidsadvies, Organisatieadvies, Bedrijfsanalyses, Implementatie Management, veranderingsmanagement, programma/project-management, begeleiding, productontwikkeling en ondersteuning.

Educatie
Onder educatie vallen onder meer: Gastcolleges, Bedrijfscursussen, Training, Workshops, (educatieve) productontwikkeling, toetsing en vaststelling.

Ontwikkeling en Realisatie
Deze activiteiten variëren van het ontwerpen en ontwikkelen van informatiesystemen tot en met realisatie van cultuurverandering binnen een organisatie.


Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com