English Over Ons  

                 
Verandering is niet altijd verbetering
Van Someren is een onafhankelijke onderzoeks- en adviesorganisatie voor organisaties en samenleving, opgericht door dr. mr. R. (René) Van Someren.

René Van Someren is opgeleid als ICT-er en is universitair geschoold in bedrijfskunde, bestuurskunde en financieel recht, en gepromoveerd op een proefschrift betreffende organisatieontwikkeling (thema's Leiderschap, Personeel en Organisatie). Deze achtergrond wordt ten dienste gesteld om, samen met onze cliënten, te werken aan goed functionerende organisaties en aan oplossing van maatschappelijke kwesties. Van Someren voert onderzoek uit, geeft trainingen en advies en ondersteunt partijen in het realiseren van oplossingen. Wij werken daarbij samen met diverse partijen.

De kern van onze activiteiten bestaat uit:
  • Kennisontwikkeling (Onderzoek)

  • Kennisverspreiding (Publicatie)

  • Kennisoverdracht (Consulting & Educatie)

  • Kennistoepassing (Ontwikkeling & Realisatie)

Voor meer informatie over de aangeboden Producten en Diensten, » Klik Hier «

Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com