English Servicemanagement  

Hoofd Pagina Brochure Publicaties Producten
& Diensten
Over Ons Contact
Servicemanagement
Gratis Service Management Boekje!Organisatie Ontwikkeling Magazine

Wat is Service Management?

Service Management is:

Er voor zorg dragen dat de juiste maatregelen zijn genomen om, gezien de beschikbare middelen, het hoogst mogelijke niveau van dienstverlening te verzekeren en er voor te zorgen dat deze maatregelen van kracht blijven.


In de praktijk betekent dit onder meer er voor zorgen dat...
  • Met de dienstverlening het gewenste doel wordt bereikt;
  • Dienstverlening op correcte wijze plaats vindt;
  • (Ver)storingen in de dienstverlening op adequate en effectieve wijze worden bestreden;
  • De kosten van dienstverlening niet hoger zijn dan noodzakelijk (maximaal investeringsrendement);
  • Effectieve voorbereidingen zijn getroffen om de gevolgen van calamiteiten het hoofd te bieden;
  • De dienstenorganisatie gereed is om toekomstige organisatorische ontwikkelingen te ondersteunen.

Wilt u meer weten over Service Management, of over hoe wij u - als dienstverlener, dienstenontvanger of opleider - hierbij kunnen ondersteunen, lees dan het Gratis Boekje over Service Management, of Neem contact met ons op.                    
Vorige 'Wat is' Wat is Index Volgende 'Wat is'

Postbus 11591, 2502 AN Den Haag, Nederland      Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com