English Artikel  

Hoofd Pagina Brochure Publicaties Producten
& Diensten
Over Ons Contact
René Van Someren

Technologie / Kennis


Computergebruikers vs. ICT-support

Geplaatst op: 1 april, 2012
Bron: "Het Nieuwe Werken: (Wanneer) heeft telewerken zin?


Menig computergebruiker klaagt over de beperkte gebruiksvriendelijkheid van computerapparatuur en -programmatuur. Ook over de stabiliteit van systemen en de beschikbaarheid van gegevens is men niet altijd te spreken. ICT-supportmedewerkers daarentegen plegen te beweren dat computergebruikers te vaak onvoldoende bekwaam zijn om met de betreffende apparatuur en programmatuur om te gaan en wijzen onkunde van gebruikers aan als belangrijke storingsbron. Wie heeft gelijk?

Naar mate computergebruikers meer relevante kennis en vaardigheden hebben opgedaan betreffende de technische middelen welke tot hun beschikking staan, des te meer ervaren zij die technische middelen als geschikt. Daar staat tegenover dat bestaande technische middelen die perfect overeenkomen met bestaande kennis en vaardigheden van computergebruikers, vaak niet de functionaliteit bieden welke voor bepaalde organisatieprocessen is vereist. Dit ligt voor sommigen voor de hand en is bevestigd middels empirisch onderzoek: Kennis en vaardigheden correleren sterk met de perceptie te beschikken over geschikte technische middelen. Het is onwaarschijnlijk dat deze wetenschappelijke bevestiging er toe zal leiden dat betreffende partijen elkaar onderling minder vaak met verwijten bestoken. Wellicht helpt het wel managers inspireren om zich meer te richten op uitbreiding en verdieping van relevante kennis en vaardigheden van hun medewerkers ten einde het aantal en de ernst van organisatorische procesverstoringen te verminderen.

Er is overigens ook een positieve correlatie tussen enerzijds relevante ervaring, kennis en scholing en anderzijds:
  • De waardering voor het ontvangen leiderschap;

  • Emoties en gemoedstoestand van medewerkers;

  • De perceptie van het vertrouwen dat men in elkaar heeft;

  • De interactie tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en leidinggevenden.
                    Postbus 11591, 2502 AN Den Haag, Nederland      Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com