English Artikel  

Hoofd Pagina Brochure Publicaties Producten
& Diensten
Over Ons Contact
Renť Van Someren

Het Nieuwe Werken


Is dat ťcht iets nieuws?

Geplaatst op: 1 april, 2012
Bron:
"The New Way to Work: To what extent can Leaders contribute to Organisational Effectiveness when assuming Virtual Leadership?"

Oorspronkelijk was Het Nieuwe Werken (HNW) een verzameling principes en richtlijnen, gericht op het efficiŽnter en effectiever benutten, en onderling afstemmen, van mensen en middelen. Telewerken zou daar een rol in kunnen spelen. Inmiddels wordt Het Nieuwe Werken door velen als synoniem gebruikt voor telewerken en door sommigen wordt vurig gestreden voor het recht om te mogen telewerken, waaruit blijkt dat telewerken is verworden tot een secundaire arbeidsvoorwaarde.

Dat HNW vanzelfsprekend enorme besparingen en andere voordelen zal opleveren is onjuist. Integendeel, de kans dat HNW organisaties en de maatschappij enorme extra kosten zal opleveren is momenteel groter. Zo is er grote kans op aanzienlijke daling van effectieve productiviteit ten gevolge van HNW in plaats van toename van die productiviteit. Een belangrijke reden daarvoor is dat de fysieke afstand tussen telewerkers en hun collegae en leidinggevenden hen niet langer in staat stelt onderling met elkaar te communiceren zoals zij dat doen wanneer zij in elkaars nabijheid verkeren. Dat leidt tot significante afname van organisatie-effectiviteit, zelfs indien telewerkers harder en meer zouden werken dan wanneer zij ‘gewoon’ op kantoor zouden werken. Ook andere veronderstelde voordelen, zoals verbetering van mobiliteit, zijn op andere wijzen beter te behalen dan met HNW.

Toch kan HNW, inclusief telewerken, onder strikte voorwaarden, wel degelijk voordelen bieden. Zoals telewerken doorgaans wordt toegepast betreft dat hoofdzakelijk persoonlijke voordelen voor telewerknemers. Om daar als werkgever baat bij te hebben, of om er in ieder geval niet door te worden geschaad, moet daarvoor minimaal aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  1. De opgedragen taken moeten volledig geschikt zijn voor telewerken;
  2. De persoonlijke omstandigheden van de beoogde telewerkers moeten volledig geschikt zijn om de aan hen opgedragen taken telewerkend uit te voeren;
  3. De organisatorische omstandigheden moeten volledig geschikt zijn om de betreffende werkzaamheden telewerkend uit te voeren;
  4. De telewerkers moeten volledig geschikt zijn om die specifieke taken, onder de geldende omstandigheden, telewerkend uit te voeren;
  5. De leidinggevenden moeten volledig geschikt zijn om die specifieke telewerkers op die specifieke taken onder de geldende omstandigheden te leiden en te begeleiden.

Het toepasselijkheidsbereik van telewerken wordt door deze vijf voorwaarden bepaald. Omdat zowel taken als omstandigheden aan verandering onderhevig zijn, is ook de relatieve geschiktheid van telewerkers en hun leidinggevenden aan die veranderingen onderworpen. Er zijn echter drie globale toepasselijkheidscategorieŽn te onderscheiden:

  1. Natuurlijk Telewerken: Werkzaamheden welke vanzelfsprekend fysiek op afstand van het basiskantoor verricht worden, zoals dat van buitendienstmedewerkers;
  2. Bereikbaar Telewerken: Werkzaamheden welke door telewerkers kunnen worden uitgevoerd, op voorwaarde dat deze vallen binnen het toepasselijkheidsbereik, zoals bestuderen of opstellen van bepaalde documenten;
  3. Misplaatst Telewerken: Combinaties van factoren waarvoor telewerken ontoepasselijk is. Dit geldt voor sommige werkzaamheden altijd, zoals voor een receptioniste of cipier.

Misplaatst telewerken is ineffectief en niet zelden contra-effectief en daarmee schadelijk. Misplaatst telewerken moet altijd worden vermeden. Van geval tot geval moet worden bepaald of sprake is van Bereikbaar telewerken of van Misplaatst telewerken. Anders dan voor Natuurlijk telewerken geldt, is het voor Bereikbaar telewerken onverstandig om medewerkers standaard een vast percentage van hun contracturen onder het mom van telewerken te ontheffen van hun verplichting om naar hun werk te gaan, omdat de genoemde voorwaarden voortdurend aan verandering onderhevig zijn en veranderingen telewerken eenvoudig misplaatst kunnen maken. Zo kan op een moment dusdanig aan alle voorwaarden zijn voldaan dat sprake is van bereikbaar telewerken, waarna een verandering in taakstelling of omstandigheden er eenvoudig toe kan leiden dat telewerken door dezelfde medewerker misplaatst is.

                    Postbus 11591, 2502 AN Den Haag, Nederland      Telefoon: +31 (0)6 3300 4094      E-mail: info@vansomeren.com